Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
18.06.2010 11:24 - Защо има Създател и защо човешката реч е даденост, която обяснява най-добре кои сме
Автор: thetruthabove Категория: История   
Прочетен: 3853 Коментари: 1 Гласове:
2Защо има Създател и защо човешката реч е даденост, която обяснява най-добре кои сме               1 .   Животът на планета Земя не е възникнал случайно, както и цялата Вселена.         Доказателствата са моного. Но има някои, които бият най-много на очи :       А – Основната конструкция на почти всички живи същества, живеещи на  сушата  е една и съща. Четири крайника, две очи, две уши, една глава, един корпус на тялото. Вътрешни органи – едно сърце, един мозък, черва, дробове и т.н. Ако тази прилика е при един или два вида добре, но тя е при хиляди видове. При обитателите на водния свят също има много прилики. Рибите и те са с две очи, както земните обитатели и т.н. Случайно ли е това? В никакъв случай! Това показва, че съществата на земята са в тясна зависимост от дадена среда, която от своя страна е зависима също от нещо, или всичко е една верига.       Б – И най-простата клетка се състои от милиарди елементи. Само една единствена чернодробна клетка е изградена от 53 милиарда белтъчни молекули, подредени в строго определен ред, за да бъде клетката ефективна. Да не говорим за човека, където има стотици и стотици милиарди елементи, ако не и трилиони и т.н. Но тези елементи са подредени в определена зависимост. От самосебе си милиарди, трилиони и прочие елементи не могат да се подредят в строга зависимост. Затова и създаването на нов елемент се получава от смесването на определени други елементи, а не от безразборна смес.       В – Всичко на Земята е в определен порядък. Например съществуват животински вериги и ако някой животински вид изчезне, веригата се нарушава и т.н.         Г – Порядъкът не е само на Земята, а в цялата Вселена, където не цари хаос. Например, ако Земята не се върти с определена скорост около Слънцето, живот на Земята не би съществувал и т.н. Възможно ли е да създаде, от самосебе си, порядък в нещо, което е безкрайно за нас хората, като Вселената? Не е възможно.      Числото на елементите във всеки вид материя, които са подредени в определена зависимост в цялта Вселена, не може да се определи. На практика то е безкрайно. Щом в една проста клетка има милиарди, строго подредени елементи, то какво би се получило за всички клетки във Вселената. Дори да си го представи човек не е възможно. Такъв безкраен порядък не е възможно да възникне от самосебе си.          
  1. Животът е генетичен код на информация, заложен от Създател
          Ако се приеме, че Вселената е възникнала от един голям взрив на силно концентрирана маса от частици, то в този взрив е заложена информация, според която по-късно се оформя Вселената със строгия порядък в нея. Защото определен ред без информация - кое къде да се сложи, не може да се направи. Затова всички открития, които прави човекът от своето появяване на Земята до ден днешен е откриване или разкодиране на тази информация, заложена във всяко едно нещо на нашата планета и цялата Вселена. Или генът на самия живот е код на информация. Едно от най-големите, а може би и най-голямото откритие на човечеството от най-новата му история – компютърът, доказва това нещо. Чрез компютъра се правят и използват програми, които ни помагат едва ли не за всичко в живота. Но зад тези програми стои програмист. Така и програмата “Вселена” е създадена от програмист или има Създател. Някои наричат този Създател “Бог”. С религиозното чувство на човека се спекулира може би още от първобитните времена, с цел владеенето на най-силното у човека-неговия дух и от там държането на обикновения човек в подчинение и използване. Монотеичната религия или вярата само в един бог, най- много използва хората. Кръстоносните походи “в името господне” са изключително ярко доказателство. Иначе в хубавите неща, които проповядва религията няма нищо лошо, дори са много полезни – като да не се краде, да се обича ближния и т.н. Религията в дадени случаи може да запази и спомогне развитието на даен народ, но това не пречи тя да е едно от най-силните оръжия за владеене на народите и използването им от властимащите, а това са хората притежаващи материалните блага, било пари или друго. По-силното средство, с което се владеят хората са икономическите механизми. Напоследък изключително опасни са биотехнологиите, много по-страшни от атомното оръжие.          
  1. Човешката реч - най-големият генетичен код, заложен от Създателя на Земята
             Човешката реч е най-големият генетичен код, заложен от Създателя на Земята, защото езикът, чрез който хората разговарят и се разбират по между си е най-сложната информационна система. Първо това са стотици хиляди думи, дори и повече. В съвременния английски език те са към един милион. Обикновеният човек си служи с около пет, шест хиляди думи във всекидневието, а писателите боравят с около 11-12000 думи при написване на дадено произведение. Основният речников фонд, отнасящ се за основните понятия е около 2500 – 3000 думи. Вижда се, че дори и в най- обикновения случай думите са хиляди. Но от една дума могат да се направят много производни, да не говорим за числителните, редните имена и т.н. Отделно от разместването на звуците, изразени с букви в думата, могат да се получат съвсем нови думи и прочие. Или се вижда, че с езиковия материал могат да се правят хиляди комбинации. А думите са само повръхностния слой, мазилката на езика. Истинската същност на даден език, както и на всяко нещо, е неговата структура или граматика. Точно граматиката е тази, която обезпечава хилядите комбинации в езика и тя никак не е проста. Състои се от много правила, конструкции и т.н. , като тези правила и установен ред могат да не се променят в продължение на хиляди години. За разлика от думите, които се сменят много бързо. Самото съвремие ни го показва. Или имаме изключително голям материал / думите /, който е гъвкав – сменя се, допълва се и т.н. и имаме изключително стабилна конструкция / граматиката /, която може да остане в основата си единна за хилядолетия. Именно това съчетание на огромен, гъвкав материал, търпящ постоянни промени и стабилна конструкция за хилядолетия е изключителна сложност. Това също не е случайно, защото животът е пълен с всякакави ситуации и абстракности. Поради тази причина, не може да се предаде само с членоразделна реч и от членоразделната реч да се създаде един истински човешки говорим език. От звуците, които първите хора се смята, че са издавали за разни понятия и от които по-късно се създали цели думи, а по-късно цял език е невъзможно да се създаде човешка реч или говорим език. Защото, както се каза, животът е пълен с всякакви ситуации и за да се създаде същество по-висшо от животното е необходим готов цял език, даден наготово. Например : Как първият човек би обяснил на своите събратя, без да му е даден наготово говорим език, следното : “ Скалата покрай, която минавате, вече се е пропукала и падат камъни. Вчера минах от там и го видях с очите си. Не мога да дойда с вас и да ви предпазя, защото съм си ударил крака.”    Дори и да има заложени в първия човек специални говорни способности, той не би могъл да ги развие, защото както се вижда от примера, животът е абстрактност и за съществото, призвано да бъде на върха на животинската пирамида и да създаде цели цивилизации е необходим цял говорим език, още от самото начало. Просто само със заложби не може да се мине. Затова човешката реч е най-големият генетичен код на информация, заложен от Създателя на Земята и говорната реч е дадена наготово на човека, тя не е плод на развитие. Тази реч е дадена с цялата си сложност като конструкция, още в самото начало. Защото животът е абстрактност и речта няма да е ефективна, ако не е дадена със сложността си в самото начало. Това ясно личи от капсулираните човешки общества на индианските племена в Амазонската джунгла. Т е са като хората от зората на човечеството, но езиците им не са с по-малка сложност. Друго доказателство, че речта е дадена наготово с цялата си сложност е фактът, че новороденото още с появата си започва да копира езикът на средата, в която се намира. А бебето е изцяло безпомощно създание. При това положение как може да погълне за съвсем кратък период от време – само за около 1 година, най-сложната итнформационна система – човешката реч, без тя да е заложена изцяло в него. При първите хора само думите са били много по-малко от сега. Някъде около 2000-3000 думи, колокото е основният речников фонд във всеки език, необходим за най-основните понятия и положения. Впоследствие с появата на цивилизациите и прогресът на човека, думите се увеличават неимоверно много. Но конструкцията / граматиката / със своята сложност си е дадена още в самото начало. Писмените паметници на първите цивилизации и култури не посочват граматика с по-малка сложност от сегашната. А и няма прости и сложни езици. Има само различни граматични конструкции.   Точно човешката реч е най-голямата разлика между човека и животните и показва, че човекът е повече готов продукт от всичко друго на Земята.                    
  1. Човешката реч най-вярно показва произхода на човека
              Оказва се, че речта, която употребява човек е неговият най-отличителен белег и е най-голямата разлика между него и животните. При това положение, естествено е най-отличителната черта, най-вярно да показва произхода. Ето как става това :       Първо разбра се, че речта е дадена наготово или е даденост от Създателя. Второ езиковедите твърдят, че е имало един общ праезик. Впоследствие са се образували отделните езикови семейства. Но между всички езици има много общи думи. Или между всички езици има един общ мост, което говори за наличието на един език в началото на човечеството. В зората на човечеството не е имало съвременните мощни средства за комуникация. При това положение хората, за да общуват е трябвало да бъдат един до друг, което доказва наличието на един общ праезик и че в началото хората са били малко на брой. Колко голям е бил този брой никой не може да каже. Общият праезик и липсата на средства за общуване на големи разстояния, говори че първите хора са били на едно място. Впоследствие се разпръскват из света. Възниква въпросът преди колко време тези първи хора са се появили на Земята? Може би това се разбира от първите намерени оръдия на труда, като заострени камъни и т.н. Засега намерените такива се изчисляват на около 200000 години. Възниква въпросът в какъв вид тези първи хора са се появили на Земята? Дали следвайки пътя на еволюционната теория – излизайки от водата земноводното се превръща в човекоподобна маймуна, макар и специална с съответни заложби, която впоследствие става съвременният човек. Само, че фактът, че езикът, даден наготово в човека с цялта си сложност, а човешката реч е най- сложната информационна ситема, не се връзва с тази еволюционна теория. Защото обстоятелството, че в човека има заложен интелект – човешката реч, още в самото начало, говори, че човекът, вече е бил извървял определен етап или някой така го е направил. Това означава, че ние хората едва ли не сме поставени тук на земята с определени качества. Засега най-ясното качество е нашата реч. Оказва се, че намерените останки на човекоподобни маймуни не са правдободобни доказателства, защото има липсващи звена в развитието на човека при анализирането на тези останки. Това не е случайно. Човешката реч го показва, видя се от написаното по-горе. Или ние сме поставени тук на Земята в съвремеения си вид, който имаме сега. Дори сме поставени с отделните основни раси. Твърдението, че расите са се образували от различните климатични условия е много безпочвено. Възниква въпросът, коя е първата раса? Никой не е отговорил досега с убедителни доказателства. От както съществува човечеството е в движение. Едни раси от един климат отиват на друг. Не са отбелязани никакви промени. Ето новата ни история – от времето на великите географски открития или от близо 500 години. Голяма част от негроидната раса е преместена в Северна Америка в условия на съвсем различен климат. Да има някакви промени? В условия на голям студ живеят както шведи, норвежци и др. , така и индианците в Северна Америка, да не говорим за ескимосите. Или различни раси живеят на една и саща географска ширина без да се забелязват промени. Преди да бъдат открити двете Америки, не се знае от колко време индианците там са живяли на една географска ширина с европейците.      Или от написаното дотук, ясно личи, че човешката реч, като най-големият генетичен код на информация, заложен от Създателя, най- правдободобно показва човешкия произход. А той е - ние хората сме поставени тук на Земята в съвременния си вид, заедно с основните раси. Речта ни е дадена наготово с цялата си сложност. Само думите са били по-малко отколкото сега. Може да бъдем сигурни в това, защото то се показва от нещо, което е във всеки човек – в момента сме около 6 милиарда и се употребява във всеки един момент. Във всеки момент някой по света употребява човешката реч.     Именно затова съм абсолютно сигурен относно това, което съм написал за произхода на българите в моята книжка “Кои сме ние?-Езикът, който говорим, ни показва това или коя е истината за българския народ”. Тя се намира на следните места в София :
  1. Верига книжарници “Пингвините”
  2. Книжарница “Български книжици” – в градинката срещу Централния дом на армията до бившия “Кристал”
  3. Книжарница “Сите българи заедно” – ул. “Пиротска” № 5
  4. Книжарница “Петър Берон” – пресечката на “Шишман” с “Аксаков”
  5. Книжарницата на БАН
      Написаното в книжката ми, постоянно, се доказва от “Спароток” в “Blog.bg”, но по друг начин, което още повече затвърдява истината и още веднъж показва, че езикът най-вярно показва произхода, стига да се борави правилно.    Гласувай:
2
01. plushok - Интересно
23.01.2015 09:42
Много ми беше интересно да прочета нещо, за което малцина се замислят. Имам лично определено становище за възникването на членоразделната реч, което преди години беше отхвърлено от световната научна общност. Това съвсем не значи, че то трябва да бъде на 100% игнорирано. Малко хора се замислят не само за произхода си, но и за произхода на вселената.
Трудно си пробива път и теорията, че ние - съвременните хора, не сме първата цивилизация на планетата Земя, а за това има много доказателства. Просто инерцията ни пречи да погледнем на нещата от нов и различен ъгъл.
Поздрави за поста! Ана
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: thetruthabove
Категория: Политика
Прочетен: 43723
Постинги: 7
Коментари: 42
Гласове: 22
Архив
Календар
«  Август, 2021  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031